Wat is eigenlijk Jiddisch?

Cupcake Mazel TovHet Jiddisch is een Joods-Duitse taal die door zo’n drie miljoen joden van over de hele wereld gesproken wordt. Het Jiddisch is taalkundig niet aan het Hebreeuws verwant, maar het wordt wel van rechts naar link geschreven met de letters van het Hebreeuwse alfabet. Landen waar mensen dit spreken zijn voornamelijk de Verenigde Staten, Engeland en Israël. Er bestaat een flink aantal dialecten in het Jiddisch.

Een korte geschiedenis van het Jodendom – Rabbijnse visie

De Tien gebodenIn de Joodse traditie wordt Abraham gezien als de eerste Jood. In de Rabijnse visie was het Abraham die de eerste was om het tegen de afgodendienst op te nemen in de rest van de wereld. God beloofde Abraham dat hij kinderen zou krijgen die zijn werk zouden voortzetten en het land van Israël zouden erven. De zoon van Abraham was Isaak, en de zoon van Isaak was Jakob. Volgens de Tenach gaf God Jakob de naam Israel, wat ‘hij die met God worstelt’ betekent. God wijdde daarmee zijn nakomelingen in een natie te vormen. De Rabbijnse visie is een visie op de geschiedenis, er bestaat echter over verschillende gebeurtenissen veel discussie.

Demografie van het Jodendom na de Tweede Wereldoorlog

Rabbijn met toraIn de Westerse landen, zoals de VS, Israël, Groot-Brittannië en Zuid-Afrika is er een grote verscheidenheid onder de religieuze praktijken, met een duidelijke meerderheid in seculaire en onorthodoxe joden. In de VS is uit onderzoek gebleken dat van de 5 miljoen Joden ongeveer 4 miljoen een aansluiting had met de godsdienst, op welke manier dan ook. Het overgrote deel van deze groep neemt deel aan een of andere soort Joodse praktijk. Toch is maar de helft daadwerkelijk lid van een Joodse gemeenschap.

Wie is Joods?

MenoraJoden zijn een volk of etniciteit, genaamd het Joodse volk of het volk van Israël. Het Joodse volk leefde oorspronkelijk gedurende zo’n 3000 jaar in het gebied dat we nu Israël noemen. Maar wie precies wel en niet Joods is, is een lastige kwestie en vooral sinds de 20e eeuw zijn er veel mensen die zich met deze vraag bezig houden. Het is een gecompliceerde vraag, omdat etniciteit, religie en andere categorieën door elkaar heen kunnen lopen bij het Jodendom. Het is daarom niet altijd duidelijk wie wel en niet als echt Jood gezien dient te worden. De meningen zijn hierover verdeeld.

Het Jodendom

toraHet jodendom is de godsdienst van het Joodse volk. Het is de oudste, of vroegst ontstane monotheïstische godsdienst en is daarmee ook een van de oudste religieuze tradities die heden ten dage nog beoefend wordt. Het is moeilijk om het jodendom precies te omschrijven, omdat het Joods zijn de categorieën van identiteit doorbreekt. Het is niet nationaal en niet godsdienst, maar hiermee wel gerelateerd is. De principes en de geschiedenis van het vormen Jodendom zijn fundamenten van andere godsdiensten als het christendom en de islam.